About

img_8673-2Conor D. McGuinness is your Sinn Féin Councillor for Dungarvan and West Waterford. He grew up in Dungarvan, and lives in An Rinn, Gaeltacht na nDéise with his wife Pia and their two daughters. 

Conor is a founding member of Laochas, the Waterford City and County mental health charity for young people, and he is active within the Dungarvan Branch of Unite the union. He has been a voluntary director of Dungarvan Credit Union Ltd. since 2015.

A republican activist since his teens, Conor is a member of the Sinn Féin Ard Comhairle. He is a fluent Irish speaker and sits on the board of Foras na Gaeilge. In recent years he has been active in a number of campaigns including for Marriage Equality and Repeal of the Eighth, against zero-hour contracts, and for the rights of Irish speakers.

He represents Waterford and the Southern Region on the European Committee of the Regions, and sits on the Southern Regional Assembly.

See Conor’s Curriculum Vitae here


Is é Conor D. McGuinness do Chomhairleoir de chuid Shinn Féin i dtoghcheantar Dhún Garbhán, ag obair ar do shon ar fud Iarthar Phort Láirge.

Is as Dún Garbhán do Conor agus tá cónaí air sa Rinn lena.

Tá Conor ar bhord Fhoras na Gaeilge, an comhlachas uile-Éireannach atá freagrach as an nGaeilge a chur chun cinn. Tá sé ina leas-chathaoirleach ar Chomhar Creidmheasa Dhún Garbhán Teo. agus tá sé ina bhall bunaidh agus cathaoirleach ar Laochas, carthanas sláinte meabhrach do dhaoine óga i gCathair agus Contae Phort Láirge.

Is ceardchumannaí bródúil é agus is ball gníomhach de chuid brainse Dhún Garbhán

den cheardchumann Unite. Tá Conor ina bhall de Ard Comhairle Shinn Féin agus ba gníomhaí poblachtach é óna dhéaga ar aghaidh.

Tá sé den tuairim gur cheart go dtabharfadh ár gceantracha tuaithe, ár mb

ailte agus ár sráidbhailte an deis do phobail shábháilte, inbhuanaithe agus rathúla a bheith faoi bhláth. Creideann sé gur cheart troid ar son ceartais shóisialta, bheith gníomhach faoi chosaint ár dtimpeallacht, agus rialtas áitiúil a choimead freagrach agus trédhearcach.

%d bloggers like this: