Cuireann McGuinness fáilte roimh oibreacha ar dromchla bóthair sa Sean Phobal

fullsizerender-3Chuir an ionadaí áitiúil de chuid Shinn Féin Conor D. McGuinness fáilte roimh oibreacha chun dromchla damáistithe a dheisiú ar bhóthar an Ghabhláin sa Sean Phobal, i ndiaidh dó an fhadhb a ardú le Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge.

“Úsáideann tiománaithe agus coisithe an bóthair áitiúil seo go rialta. Táim sásta go bhfuil tús curtha le oibreacha chun é a dheisiú i ndiaidh dom é a ardú leis an gComhairle. Bhí an dromchla míchothrom, garbh agus lán le sclaigeanna de dheasca méid mhór uisce bheith tar éis rith tharais ag deireadh na bliana seo caite,” a dúirt McGuinness.

 

McGuinness welcomes works to address damaged road surface in An Sean Phobal

Sinn Féin area representative Conor D. McGuinness has welcomed works to address surface damage on the Gowlaun road in An Sean Phobal, having raised the issue with Waterford City and County Council.

“This road is in constant use locally by both motorist and pedestrians. I am pleased that works to repair it have commenced following my representation to the Council. The surface was left uneven, rough and potholed due to large amounts of water flowing over the road last late last year,” McGuinness said

%d bloggers like this: