Caithfidh dreidireacht bheith mar thosaíocht agus €112,500 á chaitheamh ar Ché Heilbhic – McGuinness

unnamed.jpgConor D. McGuinness and Liadh Ní Riada MEP

 

Chuir an ionadaí áitiúil de chuid Shinn Féin Conor D. McGuinness fáilte roimh mhaoiniú €112,500 chun oibreacha a bhaint amach ar Ché Heilbhic, ach dúirt sé gur cheart tús áite a thabhairt do dhreidireacht ar mhaithe leis an earnáil iascaireachta áitiúil.

Dúirt McGuinness:

“Tá sé thar ama roinnt infheistíocht a fháilt do Heilbhic agus cuirim fáilte roimh an maoiniú seo. Dúirt an tAire go mbeadh béim ar leith ar infreastruchtúir do thurasoirí agus táim go láidir den tuairim gur cheart freastal sa chéad áit ar iascairí inbhuanaithe áitiúla.

“Caithfidh dreidireacht bheith mar chuid d’aon oibreacha agus tá dualgas ar an gcomhairle cinntiú go bhfuil an cé insroichte.  Tá iascairí na háite i dteideal áit sabháilte agus inrochtana chun a gcuid oibre a bhaint amach.

“Tá an sécha seo árdaithe cheana féin ag ionadaithe Shinn Féin, and Feisire Eorpach Liadh Ní Riada ina measc.

“Ba cheart cluas éisteachta a thabhairt d’iascairí ó thús an tionscadail.”

Dredging must be priority as €112,500 ringfenced for Cé Heilbhic – McGuinness 

Sinn Féin local election candidate Conor D. McGuinness has welcomed funding of €112,500 to under take works at Cé Heilbhic, but said that dredging the harbour should be foremost in any planning.

McGuinness said:

“This investment in Heilbhic has been a long time coming and I welcome the funding. In his comments the Minister said that there will be an emphasis on tourist infrastructure, however I am of the opinion that works should first focus on local, sustainable fishermen.

“Dredging must be included in any works and the Council has an obligation to ensure the harbour remains accessible to boats at all times. Local boats are entitled to a safe and accessible fisheries harbour.

“This issue has been raised previously by Sinn Féin representatives,  including at European level by Liadh Ní Riada MEP.

“Fishermen must be consulted and listened to from the outset.”

%d bloggers like this: