Cuireann McGuinness fáilte roimh mhaoiniú Fhoras na Gaeilge le haghaidh Féile Bia Iarthar Phort Láirge

IMG_7904Chuir Conor D. McGuinness fáilte roimh mhaoiniú ó Fhoras na Gaeilge i gcomhair Féile Bia Thiar Phort Láirge. Bronnadh an maoiniú faoi Scéim na bhFéilte, scéim a sholáthraíonn maoiniú d’ábhair agus imeachtaí Gaeilge i bhféilte. Ba é Féile Bia Thiar Phort Láirge an t-aon iarratasóir ó Chontae Phort Láirge.

Dúirt McGuinness, atá ina chomhalta boird de chuid Fhoras na Gaeilge:

“Tá iarracht láidir agus comhsheasmhach déanta ag Féile Bia Bia Thiar Phort Láirge maidir le úsáid agus cur chun cinn na Gaeilge agus aithníodh go forleathan é seo. Tá an Ghaeilge mar chuid thábhachtach d’oidhreacht Iarthar Phort Láirge. Ainmníodh Dún Garbhán mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta le déanaí agus is é An Rinn agus An Sean Phobal an t-aon réigiún Gaeltachta sa tír lena bhfuil fás tagtha de réir an daonáirimh is deanaí.

“Molaim eagraithe na féile agus guím gach rath ar a gcuid oibre i mbliana.”

 

McGuinness welcomes Foras na Gaeilge funding for Food Festival

Conor D. McGuinness has welcomed funding from Foras na Gaeilge for West Waterford Festival of Food. The festival was awarded funding under the Scéim na bhFéilte scheme, which provides funding for Irish language programming in festivals. West Waterford Festival of Food was the only applicant from Co. Waterford.

McGuinness, who is a board member of Foras na Gaeilge, said:

“West Waterford Festival of Food has made a strong and consistent effort with regard to Irish language programming and promotion and this has been widely recognised. The Irish language is an important part of the heritage of West Waterford. Dungarvan has recently been named as a Gaeltacht Service Town and An Rinn and An Sean Phobal is the only Gaeltacht region in the country to have recorded growth in the last census.

“I wish to commend the organisers of the Food Festival and wish them well in the lead up to April.”

%d bloggers like this: