Tacaíochtaí ag teastáil sa Ghaeltacht agus cúrsaí curtha ar ceal – McGuinness

Tá sé ráite ag an gComhairle Conor D. McGuinness gur chóir moladh a thabhairt do lucht bainistíochta na gcoláistí Gaeltachta as an cheannaireacht chróga atá léirithe acu, go háirithe go háitiúil sa Rinn. Tá cúrsaí samhraidh curtha ar ceal de dheasca na géarchéime sláinte. 

Dúirt McGuinness:

“Tá sé fógartha anois go bhfuil cúrsaí samhraidh i gcoláistí Gaeltachta ar fud na hÉirinn curtha ar ceal i mbliana de dheasca Covid-19, cúrsaí i gColáiste na Rinne, ina measc. 

“Meastar go ngineann na coláistí samhraidh €50 milliún don gheilleagar Gaeltachta ar fud an stáit. Is cailliúint tubaisteach é seo do mhuintir na Gaeltachta agus do na mná tí a bheidh thíos toisc nach mbeidh daltaí ar bith ag fanacht leo.

“Is cinntí cróga atá déanta le cosaint a thabhairt dóibh siúd is leochailí sa phobal agus ag teacht leis an chomhairle oifigiúil. Tá moladh tuilte acu as an chinneadh siosmaideach seo.

“Tá géarghá anois le cosaint chuí dosna mná tí agus na coláistí samhraidh féin. Oibreoidh Sinn Féin chun brú ar a chur ar an Aire Gaeltachta na cosaintí cuí a chur i bhfeidhm.

“Ní mór pacáistí maoinithe dóthanach a chur ar fáil dosna mná tí agus  na coláistí féin le go mbeidh siad in ann íoc as árachas agus araile. Ba cheart tacaíocht a thabhairt, ní amháin dóibh siúd atá ag obair sna coláiste go laethúil, ach comh maith dóibh siúd a bhíonn ag braith ar obair shéasúrach thar an samhraidh.

“Beidh fáilte mhór roimh athoscailt na gcoláistí ar an bhliain seo chugainn, ach tá géarghá anois go ndéanann an tAire Sean Kyne beart dá réir briathar.”

 

Supports needed as Gaeltacht courses are cancelled – McGuinness

Conor D. McGuinness has said that the management of the Gaeltacht colleges should be commended for the their leadership recently, especially locally in An Rinn. Summer courses have been canceled due to the health crisis.

McGuinness said:

“It has now been announced that summer courses in Gaeltacht colleges throughout Ireland, including courses in Coláiste na Rinne, have been cancelled due to Covid-19. 

“Summer colleges are estimated to generate €50 million for the Gaeltacht economy across the state. This is a devastating loss for the people of the Gaeltacht and for the mná tí who will also lose out.

Management of the colleges are to be commended for their difficult decision, which prioritises public health and is in line with the official advice.

“There is an urgent need for proper protection for mná tí and the summer colleges themselves. Sinn Féin will continue to pressure the Minister for the Gaeltacht to put in place the necessary safeguards.

“Adequate funding packages must be made available to mná tí and colleges so they can cover their costs. Supports should be provided not only to those who work in the college on a daily basis, but also to those who rely on seasonal work over the summer.

“The reopening of colleges will be very welcome next year, but there is now a pressing need for caretaker Minister Sean Kyne takes action.”

%d bloggers like this: