Tosaíocht níos airde do Bhóthar na Rinne ag teastáil i bplean leata grin an Chontae.

Dúirt Conor D. McGuinness, ionadaí áitiúil Shinn Féin, gur cheart tosaíocht níos airde a thabhairt don phríomhbhóthar ó Crosaire na Rinne go Ceann Heilbhic sa phlean leata grin reatha atá á chur i bhfeidhm ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge.

“De réir mar a sheastar tá an R674 liostaithe sa triú réimse de thosaíochtaí i bplean leata grin na Comhairle. Is é seo an tosaíocht is ísle.

“Tá oibrithe comhairle áitiúla tar éis bheith an-éifeachtach cinntiú go gcoimeádtar an bóthar oscailte i ndroch-aimsir, ach i dtréimhse fada de theocht faoin róphointe níl sé mar riachtanas árdthosaíochta ag an gComhairle an bóthar a choimead leathadh le grean.

“Is nasc tabhachtach é an R674 idir an N25  agus an trí scoil agus na fostóirí suntasacha atá lonnaithe sa Rinn. Is nasc sé freisin idir an stáisiún bád tarthála i Heilbhic agus a chriú, maraon leis na seirbhísí éigeandála eile, rud a chiallaíonn gur bealach iompair chriticiúil le tábhacht straitéiseach do chósta thiar Phort Láirge é an R674.

“D’iarr mé ar an gComhairle go dtabharfar stádas tosaíochta don R674 sa phlean leata grin amach anseo.”

 

An Rinn main road should be given higher priority in County road gritting plan. 

Sinn Féin area representative Conor D. McGuinness has said that the main road from Ring Cross to Helvick Head should be given higher priority in the Waterford City and County Council road gritting plan.

“As things stand the R674 is listed as priority three in the Council’s gritting plan, which is the lowest priority.

“To date council workers have been very efficient in making sure the road is kept passable in bad weather, but in an extended period of subzero temperatures there is currently no imperative for the council to keep the road gritted.

“The road connects the N25 to three schools and a number of significant employers. It is also connects emergency services and crew with the RNLI Helvick Head lifeboat station, making the road a critical transport route with strategic importance for coastal West Waterford.”

“I have called for the R674 to be given priority status in the Council road gritting plan.”

%d bloggers like this: