Géarghá le breis achmainní oideachais ar-líne Gaeilge – McGuinness

image-4Dúirt an Comhairleoir de chuid Shinn Féin Conor D. McGuinness gur gá acmhainní a chur ar fáil láithreach chun dul i ngleic leis an mbearna in ábhar oideachais ar-líne trí mhéan na Gaeilge. Bhí McGuinness, atá ina chomhalta boird de Foras na Gaeilge, ag caint roimh chruinniú ar-líne den eagraíocht uile-Éireann.

Dúirt sé:

“Tá athruithe móra tagtha de dheasca na héigeandála sláinte phoiblí atá ann faoi láthair, go háirithe do dhaoine óga a tá as scoil le breis agus mí. Cuireadh na scrúduithe Ardteistiméireachta ar atráth, agus tá méadú mór tagtha ar an éileamh ar ábhar oideachais ar-líne.

“Tá mic léinn in earnáil na Gaeilge faoi mhíbhuntáiste toisc go bhfuil méid an ábhair atá ar fáil trí mheán na Gaeilge i bhfad níos lú ná an méid atá ar fáil sa Bhéarla. Tá tionchar tromchúiseach aige seo ar mhic léinn Ardteistiméireachta i scoileanna Gaeilge agus Gaeltachta, nó orthu siúd a roghnaíonn a gcuid scrúduithe a dhéanamh trí Ghaeilge.

“Táim ag iarraidh ar Fhoras na Gaeilge maoiniú práinneach a chuir ar fáil chun tacú le hoideoirí agus le foilsitheoirí i dtaobh ábhair oideachasúil ar líne i nGaeilge a tháirgeadh, le hábhar don Ardteist. mar thosaíocht “

 

Need for more online educational resources for Irish-language sector – McGuinness

Sinn Féin Councillor Conor D. McGuinness has said that resources need to be made available immediately to bridge the gap in online educational content as Gaeilge. McGuinness, who is a board member of Foras na Gaeilge, made the comments ahead of an online meeting of the all-Ireland body.

McGuinness said:

“The current public health emergency has brough with it huge change for many people, and not least young people who have been out of school now for over a month. The Leaving Certificate exams have been postponed, and there has been a huge increase in demand for online educational material.

“Students in the Irish-language sector are at a disadvantage as the amount of content available trí mheán na Gaeilge is significantly less than what is availabel in English. This has a serious impact on Leaving Cert students in Irish medium schools or those who opt to take their exams through Irish, who are preparing for their exams at home.

“I have asked that Foras na Gaeilge makes urgent funding available to support educators and publishers to produce online educational material in Irish, with content for Leaving Cert. students being prioritised.”

%d bloggers like this: